SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mời Login:           Trang chủ | Sơ đồ Website | Góp ý      
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Danh Mục
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng TBT
0905999999
Chat Skype
Quảng cáo
 
 
Tiêu chuẩn
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Hoạt động Quản lý đo lường
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Dự án Năng suất chất lượng
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Thủ tục hành chính
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Hoạt động Hỗ trợ Doanh nghiệp
Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định công bố TCVN ISO 9000; TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 phiên bản năm 2015 thay thế cho các TCVN phiên bản cũ.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
 
Hội nghị -Tập huấn
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ".
Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Dự án Giz Nexus tổ chức Hội thảo quốc tế "Năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà và Tòa nhà năng lượng cộng thêm Nexus".
Ngày 25/11,Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 của Chính phủ.
 
Hoạt động khác
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ".
Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Dự án Giz Nexus tổ chức Hội thảo quốc tế "Năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà và Tòa nhà năng lượng cộng thêm Nexus".
Ngày 25/11,Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 của Chính phủ.
     
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng thành phố Đà Nẵng | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | hàng rào kỹ thuật | tbtdanang | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | |
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Đường Đoàn Nguyễn Thục, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Email: ltdc@danang.gov.vn
Điện thoại: 0511.3638777, 0511.3638775, 0511.3638772
Copyright 2016 - Developed by Viet Truc Tuyen