You are here: Trang chủ >> Hoạt động Quản lý TĐC >> QL Tiêu chuẩn Chất lượng >> Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng, hóa

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng, hóa

PDF.InEmail

Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm: kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng.

Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trình tự, thủ tục, nội dung của hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và của các Bộ, ngành có chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Xem chi tiết: Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

(Nguồn STAMEQ)

Thư viện hình ảnh

Chi cục tiế...
Đoàn làm vi...

Đăng nhập