You are here: Trang chủ >> Bản tin >> Thông tin Doanh nghiệp >> Thông tin phục vụ tra cứu của doanh nghiệp

Thông tin phục vụ tra cứu của doanh nghiệp


Để giúp các cơ quan và doanh nghiệp trong việc tra cứu Tiêu chuẩn và Thông tin cảnh báo nhập khẩu phục vụ hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của mình, Dự án Star soạn thảo hai video “Kỹ năng tìm kiếm tiêu chuẩn tự nguyện” và “Kỹ năng tìm kiếm cảnh báo nhập khẩu”.  Văn phòng TBT Đà Nẵng xin gửi Qúy cơ quan, doanh nghiệp hai đường link dưới đây.

Kỹ năng tìm kiếm tiêu chuẩn tự nguyện

Kỹ năng tìm kiếm cảnh báo nhập khẩu

Nguồn TBTVN

Thư viện hình ảnh

Hội nghị tậ...
Hội nghị tậ...

Đăng nhập